طراحان روش های هوشمندانه ای برای پوشاندن صفحه های بزرگ تلویزیون ها ارائه کرده اند.

افزودن کنترل های دیجیتالی به حمام، آینه های هوشمند، توالت هایی با تکنولوژی پیشرفته و شیر آلات خلاقانه می تواند استفاده از سرویس بهداشتی را راحت تر و کاربردی تر کند.