۱۰ شیوه برای طراحی جزیره آشپزخانه

جزیره ی آشپزخانه از لوازم مهم و کاربردی آشپزخانه است، پس به دیزاین و تزیین آن توجه کنید. در این مقاله، ۱۰ روش که می توانید به کمک آن به قلب خانه تان اندکی عشق اضافه کنید، آورده شده است.