سبز، رنگ فوق العاده ای برای استفاده در طراحی داخلی است، در این مطلب، نمونه هایی را به شما نشان خواهیم داد که می توانید از آن ها ایده بگیرید.

آن وسیله های بلا استفاده ای که فضای کمد ها و کشو ها را پر کرده اند لزوما زباله و دور ریختنی نیستند، خیلی اوقات می توانند راه حل هایی برای کاربردهای جدید باشند.

این استخر ها مکانی خصوصی برای شنا کردن ارائه می دهند که به فضای زیادی نیز نیاز ندارند، طراحی آن ها با اندازه ای متوسط، اما زیبا و کاربردی است.